Landerije de Bunte, waarom dan?

Geitenwollen sokken? Daar doen we niet aan.
De wijsheid in pacht? Hebben we niet!

En wie denken we dan wèl dat we zijn?

Landerije de Bunte, boeren met grond en dieren, met een trekker en een hond. Wat dat betreft niets afwijkends op het Twickeler land in buurtschap Oele.
Hoewel niet hier geboren, zijn de wortels dieper dan verwacht en ligt er zweet in overvloed op erf en landerijen.

Boeren met respect voor grond- en waterkwaliteit, natuur en landschap.
Met aandacht voor dierenwelzijn en biodiversiteit.
Streven naar optimaal, niet maximaal; naar een evenwicht tussen natuur- en landbouwbehoeften.
En uiteraard ook nog economisch verantwoord, want er moet tenslotte gegeten en geleefd worden – alleen niet ten koste van onze grond, de dieren en ons werkplezier.

We doen het al bijna 20 jaar – tegenwoordig noemen ze dat “natuurinclusief”, circulair of regeneratief, of kringlooplandbouw. Ook goed.
Goed genoeg in elk geval om door LNV als demonstratiebedrijf aangewezen te worden.
Niet omdat onze manier de enig juiste is.
Niet omdat alle vragen hier al beantwoord zijn.
Wel omdat het de moeite waard is om opgedane kennis en ervaring te delen en iets te laten zien van alternatieven, waar zo nadrukkelijk om gevraagd wordt.

 

Voorlichting en workshops, bedrijfsadvies en projectmanagement zijn onze manier om hieraan concreet vorm te geven.
Maar die babbels en rapporten zijn niet onze basis.
Primair is landbouw ons begin- en eindpunt van de dag.
Het getik van het voerhek, de motorzaag die alwéér niet starten wil, het ijle geblaat van een versgeboren lam, en gelukkig nèt dat reekalf niet in de maaier….

Onze voormalige hooizolder is een lekkere plek om met elkaar van gedachten te wisselen. Voor boeren, maar ook voor beleidsmakers, burgers en bedrijfsleven.
Breng hier naar toe wat je aan kritiek en vragen hebt, neem van ons mee wat voor jou bruikbaar of informatief is.

Op deze website geven we een indruk van wat we te bieden hebben en hoe we werken.
En vooral hoe je ons kunt bereiken als je geweldige stamboekschapen zoekt, een prikkelende workshop wilt volgen of specifiek bedrijfsadvies nodig hebt.
Uiteraard kun je ons ook volgen via sociale media.

Landerije de Bunte – waar we proberen de wereld een beetje mooier te maken – voor ons en voor anderen, voor nu en voor later.