Distelgraan

DISTELGRAAN Onder de rook van Twence, afvalverwerker in Hengelo/Enschede, hemelsbreed 3 kilometer van Landerije de Bunte, pachten wij grond. Twence wil graag dat haar gronden op duurzame wijze gebruikt worden, wil dit ook naar de omgeving zichtbaar maken en onze bedrijfsopzet paste daar goed bij. In eerste aanleg zouden we, gefaseerd uitbreidend, naar 12,5 hectare […]

Het oude erf

HET OUDE ERF Oude schuren zonder toekomstperspectief, een erf mèt puin en asbest en zònder hemelwaterafvoer, geen ruimte voor stro- of mestopslag, en een ongunstig gesitueerd bouwblok – dan loop je niet fluitend op frisse schoenen over het erf. Sinds mei 2003 woonden we er al en hadden niet de mogelijkheid om te investeren. De […]