Boeren voor Natuur

Boeren voor Natuur In augustus 2003 was er een allereerste verkennend gesprek tussen Twickel, Alterra en ons. Twickel als landgoedeigenaar, Alterra als projectorganisatie en wij als antikraakbewoners van een Twickeler boerderij. Met als gespreksonderwerp: Boeren voor Natuur. Boeren voor Natuur: een concept met kringlooplandbouw, waterdoelen en landschapsbeheer als kern, en met als doel dat alle […]