Blog

Kuilvoer Landerije de Bunte

Overvloed

Overvloed: “het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets”, volgens het woordenboek. Dat is zonder meer van toepassing op onze hoeveelheid kuilvoer dit jaar. De kuil is 32 meter lang in plaats van 24 en 80 centimeter hoger dan de normale 1,2 meter. Het gras schoot zo snel de hoogte in, dat we op Hemelvaartsdag de maaier hebben aangekoppeld, geschud, geharkt en een paar dagen later laten hakselen. Genoeg

Lees verder »

Lammertijd

Het is weer losgebarsten op het erf: de lammertijd! In de afgelopen weken was de focus enkel en exclusief gericht op de schapen. Planning was om de eerste lammeren te krijgen op 17 maart en de laatste uiterlijk 14 april. Niet omdat het dan lente is, zoals mensen soms denken. Maar simpelweg omdat dan 147 dagen voorbij zijn na de dekking door de ram. Als er een grote koppel ooien

Lees verder »
RegistratiePercelen RVO

Boeren anno 2023

In de afgelopen weken heb ik vanuit BoerenNatuur Overijssel 8 gebiedsbijeenkomsten mogen organiseren over het nieuwe GLB *, de koppeling met het ANLb** en de invloed van het 7e actieplan Nitraat en de Kader Richtlijn water (KRW). Voor diegene die nu al afhaakt met deze tekst: hou vol, het wordt nog veel complexer. Kort gezegd komt het er op neer, dat er steeds meer beperkingen zijn op agrarische grond en

Lees verder »

Ongelukken en kleine hoekjes

Het  doel was geregeld blogs schrijven – de realiteit werd maanden stilte. De foto’s zijn van begin augustus en tonen de racefiets waarop ik zat toen ik door een auto geschept werd. De fiets kwam total loss in een schuurtje terecht, ik in deplorabele toestand op de IntensiveCare in Winterswijk. Van een volle agenda, drukdrukdruk, een goede conditie en alles kunnen naar geparkeerd in een ziekenhuisbed, dozenvol pijnstillers en een

Lees verder »

De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal tot aan Twente en van de uiterwaarden langs de IJssel tot aan Enschede – met in totaal nu 1400 hectare agrarisch natuurbeheer. Agrariërs en (kleine) grondbezitters die zich inspannen voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Het Collectief coördineert organisatie en uitvoering van dit agrarisch

Lees verder »

Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel. Zo gaat dat soms met momenten. Het was in het jaar dat alle plannen in de finale fase zaten. Het leek er op dat we alle partijen en (semi-)overheden, van lokaal tot Europees, mee konden krijgen, de financiering rond zou komen en dat het plan voor een kringloopbedrijf nieuwe stijl helemaal

Lees verder »
Kuilvoer Landerije de Bunte

Overvloed

Overvloed: “het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets”, volgens het woordenboek. Dat is zonder meer van toepassing op onze hoeveelheid kuilvoer dit jaar.

Lees verder »

Lammertijd

Het is weer losgebarsten op het erf: de lammertijd! In de afgelopen weken was de focus enkel en exclusief gericht op de schapen. Planning was

Lees verder »
RegistratiePercelen RVO

Boeren anno 2023

In de afgelopen weken heb ik vanuit BoerenNatuur Overijssel 8 gebiedsbijeenkomsten mogen organiseren over het nieuwe GLB *, de koppeling met het ANLb** en de

Lees verder »

De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal

Lees verder »

Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel. Zo gaat dat soms met momenten.

Lees verder »