Blog

De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal tot aan Twente en van de uiterwaarden langs de IJssel tot aan Enschede – met in totaal nu 1400 hectare agrarisch natuurbeheer. Agrariërs en (kleine) grondbezitters die zich inspannen voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Het Collectief coördineert organisatie en uitvoering van dit agrarisch

Lees verder »

Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel. Zo gaat dat soms met momenten. Het was in het jaar dat alle plannen in de finale fase zaten. Het leek er op dat we alle partijen en (semi-)overheden, van lokaal tot Europees, mee konden krijgen, de financiering rond zou komen en dat het plan voor een kringloopbedrijf nieuwe stijl helemaal

Lees verder »

De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal

Lees verder »

Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel. Zo gaat dat soms met momenten.

Lees verder »