Blog

Steeds meer vragen

Bij elke lezing of workshop blijken er steeds weer vragen of opmerkingen te komen die ik nog niet eerder gehoord had. Ieder mens kijkt vanuit zijn eigen referentie, elk bedrijf en elk mens is anders. Er is dan ook geen oplossing die voor alle bedrijven en omstandigheden zal gaan werken. Ook valt op dat als je op het ene vlak een oplossing aandraagt, er weer een volgende vraag naar voren

Lees verder »

Blauwtong

“Hoe is het met de schapen?” In de afgelopen maanden een veelgestelde vraag. Het blauwtongvirus rukte op vanuit Utrecht door de rest van het land. De media besteedden er de nodige aandacht aan en Jan en alleman bleek geïnformeerd. De vraag kwam van iedereen, zowel vanuit de sector als daarbuiten. Steevast kon ik antwoorden dat we nog nergens last van hadden. De verhalen vanuit andere delen van het land waren

Lees verder »

Kennismiddag 29 augustus 2023

Vanuit het Collectief Midden Overijssel wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de herkenning van ontwikkelfases van kruidenrijk grasland en om te leren hoe je succesvol kruidenrijk grasland ontwikkelt. Dit is vooral van belang voor de ANLb-pakketten die grondgebruikers kunnen afsluiten voor de verhoging van de biodiversiteit. Dat thema combineert goed met de doelen van Landerije de Bunte. Dus hebben we de handen ineen geslagen en op 29 augustus een kennisbijeenkomst

Lees verder »
Kuilvoer Landerije de Bunte

Overvloed

Overvloed: “het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets”, volgens het woordenboek. Dat is zonder meer van toepassing op onze hoeveelheid kuilvoer dit jaar. De kuil is 32 meter lang in plaats van 24 en 80 centimeter hoger dan de normale 1,2 meter. Het gras schoot zo snel de hoogte in, dat we op Hemelvaartsdag de maaier hebben aangekoppeld, geschud, geharkt en een paar dagen later laten hakselen. Genoeg

Lees verder »

Lammertijd

Het is weer losgebarsten op het erf: de lammertijd! In de afgelopen weken was de focus enkel en exclusief gericht op de schapen. Planning was om de eerste lammeren te krijgen op 17 maart en de laatste uiterlijk 14 april. Niet omdat het dan lente is, zoals mensen soms denken. Maar simpelweg omdat dan 147 dagen voorbij zijn na de dekking door de ram. Als er een grote koppel ooien

Lees verder »
RegistratiePercelen RVO

Boeren anno 2023

In de afgelopen weken heb ik vanuit BoerenNatuur Overijssel 8 gebiedsbijeenkomsten mogen organiseren over het nieuwe GLB *, de koppeling met het ANLb** en de invloed van het 7e actieplan Nitraat en de Kader Richtlijn water (KRW). Voor diegene die nu al afhaakt met deze tekst: hou vol, het wordt nog veel complexer. Kort gezegd komt het er op neer, dat er steeds meer beperkingen zijn op agrarische grond en

Lees verder »

Steeds meer vragen

Bij elke lezing of workshop blijken er steeds weer vragen of opmerkingen te komen die ik nog niet eerder gehoord had. Ieder mens kijkt vanuit

Lees verder »

Blauwtong

“Hoe is het met de schapen?” In de afgelopen maanden een veelgestelde vraag. Het blauwtongvirus rukte op vanuit Utrecht door de rest van het land.

Lees verder »

Kennismiddag 29 augustus 2023

Vanuit het Collectief Midden Overijssel wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de herkenning van ontwikkelfases van kruidenrijk grasland en om te leren hoe je succesvol

Lees verder »
Kuilvoer Landerije de Bunte

Overvloed

Overvloed: “het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets”, volgens het woordenboek. Dat is zonder meer van toepassing op onze hoeveelheid kuilvoer dit jaar.

Lees verder »

Lammertijd

Het is weer losgebarsten op het erf: de lammertijd! In de afgelopen weken was de focus enkel en exclusief gericht op de schapen. Planning was

Lees verder »
RegistratiePercelen RVO

Boeren anno 2023

In de afgelopen weken heb ik vanuit BoerenNatuur Overijssel 8 gebiedsbijeenkomsten mogen organiseren over het nieuwe GLB *, de koppeling met het ANLb** en de

Lees verder »

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.