Blog

Ongelukken en kleine hoekjes

Het  doel was geregeld blogs schrijven – de realiteit werd maanden stilte. De foto’s zijn van begin augustus en tonen de racefiets waarop ik zat toen ik door een auto geschept werd. De fiets kwam total loss in een schuurtje terecht, ik in deplorabele toestand op de IntensiveCare in Winterswijk. Van een volle agenda, drukdrukdruk, een goede conditie en alles kunnen naar geparkeerd in een ziekenhuisbed, dozenvol pijnstillers en een

Lees verder »

De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal tot aan Twente en van de uiterwaarden langs de IJssel tot aan Enschede – met in totaal nu 1400 hectare agrarisch natuurbeheer. Agrariërs en (kleine) grondbezitters die zich inspannen voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Het Collectief coördineert organisatie en uitvoering van dit agrarisch

Lees verder »

Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel. Zo gaat dat soms met momenten. Het was in het jaar dat alle plannen in de finale fase zaten. Het leek er op dat we alle partijen en (semi-)overheden, van lokaal tot Europees, mee konden krijgen, de financiering rond zou komen en dat het plan voor een kringloopbedrijf nieuwe stijl helemaal

Lees verder »

De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal

Lees verder »

Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel. Zo gaat dat soms met momenten.

Lees verder »

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.