Boeren anno 2023

In de afgelopen weken heb ik vanuit BoerenNatuur Overijssel 8 gebiedsbijeenkomsten mogen organiseren over het nieuwe GLB *, de koppeling met het ANLb** en de invloed van het 7e actieplan Nitraat en de Kader Richtlijn water (KRW). Voor diegene die nu al afhaakt met deze tekst: hou vol, het wordt nog veel complexer.

Kort gezegd komt het er op neer, dat er steeds meer beperkingen zijn op agrarische grond en dat maatschappij en overheid steeds meer wensen, eisen en doelen hebben op diezelfde vierkante meter. Anderzijds is het de bedoeling dat je geld kunt krijgen voor inspanningen op die vierkante meter,vanuit de Europese pot, via het GLB. Je kunt beloond worden voor extra inspanningen, bijvoorbeeld ten dienste van milieu, biodiversiteit en natuurbeheer. Bij de bijeenkomsten in Overijssel heb ik hier en daar ondersteunend wat mogen toelichten. Ik heb het gevoel redelijk in de materie te zitten.

En dan kruip ik achter mijn PC en poog onze eigen grond in beeld te krijgen (zie hierboven) Je ziet verschillende lijnen van percelen landbouwgrond, sloten die droog, watervoerend of kwetsbaar zijn, bufferstroken en landschapselementen, wel of geen overlap. Er zijn solitaire bomen ingetekend en ik moet bufferstroken controleren en bepalen op 0.5, 1, 3 of 5 meter van de slootrand danwel insteek danwel waterlijn. Op ons bedrijf hebben wij 42 ha grond met 27 landbouwpercelen en naar schatting zo’n 6 kilometer houtwal of bos langs de randen, 7.5 km sloot, 2 km greppel en weinig rechte percelen. In de foto hierboven zie je de 18 ha rondom de boerderij. Omdat er zoveel lijnen zijn, zie je individuele lijnen niet meer, is er geen overzicht, maar moet wèl elke meter juist ingetekend, op straffe van afkeuring en boete. En dat op een slechte luchtfoto, waarbij overhangende eiken het zicht ontnemen en de regels onduidelijk zijn. Ik verwacht straks minimaal 150 beheerseenheden te moeten intekenen.

Hoe kan het zijn dat ik anno 2023 sneller fysiek 7 kilometer sloot kan opschonen dan dat ik deze administratie op orde kan brengen? En dan ben ik nog goed geïnformeerd, digitaal vaardig en begrijp de regels en de doelen. Ik vraag me af waar we in vredesnaam mee bezig zijn, is dit het “nieuwe normaal”?

 

RegistratiePercelen RVO

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.