De voorzittershamer

Het Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal tot aan Twente en van de uiterwaarden langs de IJssel tot aan Enschede – met in totaal nu 1400 hectare agrarisch natuurbeheer. Agrariërs en (kleine) grondbezitters die zich inspannen voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Het Collectief coördineert organisatie en uitvoering van dit agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Bestuurswerk bij dit Collectief sluit naadloos aan bij mijn ervaring, competenties en doelen. Hier kan ik eraan bijdragen dat meer boeren rendabel natuurinclusief kunnen boeren.

Deze voorzittershamer kreeg ik overhandigd van Herman Menkveld, de vorige voorzitter van het Collectief Midden Overijssel. Het bestuur benoemde mij op 16 juni 2022 tot hun nieuwe voorzitter. Herman gaf mij de keuze uit een kunststoffen tuinhamer van 1 meter lang en deze.

Daar sta je dan, je moet een keuze maken tussen 2 totaal verschillende objecten met uiteindelijk hetzelfde doel: een klap geven op besluiten en de bestuursvergadering en organisatie daarmee verder loodsen.

Dan lijkt het voor de hand liggend om de grootste en zwaarste hamer te nemen.
Die heeft duidelijk wat in te brengen, heeft een reikwijdte van 1 meter, straalt kracht en macht uit en je kunt hem – heel  praktisch – in het land ook nog gebruiken.
De andere hamer, hier op de foto, is nog geen 20 cm, 36 jaar oud, alleen geschikt als speelgoedhamer voor de allerkleinsten, zoals ooit Herman’s eigen zoon. Met die hamer in de hand heb je niet veel te vertellen, ‘t kan zelfs een onbenullige uitstraling geven.

En toch hoefde ik niet lang na te denken en koos direct voor de kleine hamer. Volledig van hout, met een ouderwetse pen-gatverbinding. Want laten we eerlijk zijn: we zullen op elk moment met elkaar in gesprek moeten. We zullen argumenten voor en tegen moeten uitwisselen. En als je argumenten niet sterk genoeg zijn, is geen enkele hamer in staat om dat recht te slaan.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.