Demonstratiebedrijf

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zocht onder de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) demonstratiebedrijven: min. 2 bedrijven per provincie, projectplannen in te dienen vóór 15 december 2021.
Inschrijving stond open voor landbouwbedrijven die al omgeschakeld waren naar duurzame landbouw en die kennis en ervaring uit de praktijk op een informatieve, inspirerende manier willen delen met andere agrariërs.

Eis was dat in minstens 5 van de onderstaande 8 doelen al stappen gemaakt waren ten opzichte van de gemiddelde praktijk:

Voorlichting en demonstraties kunnen gaan over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw of onderdelen daarvan.
Over praktische zaken, bedrijfseconomische gevolgen en hoe daar als boer mee om te gaan.
De deelnemende boer kan bij deze informatievoorziening gratis aanschuiven.

Voor ons bedrijf lag hier een mooie uitdaging!

Het projectplan werd opgesteld: duurzame stappen beschreven, vertaling naar werkveld uitgelegd , aantallen mensen geschat, communicatiemiddelen benoemd, en niet te vergeten: berekend wat dat allemaal kost.
Eind april 2022 kregen we bericht dat het ministerie ons projectplan gewaardeerd heeft met toekenning. Landerije de Bunte zal als 1 van de 24 demonstratiebedrijven in Nederland andere boeren gratis kennis en informatie aanbieden. Met koffie erbij.

Workshopoverzicht

do 4 juli 2024

vr 5 juli 2024

di 16 juli 2024

wo 17 juli 2024

do 1 aug 2024

vr 2 aug 2024

vr 6 sept 2024

do 12 sept 2024

vr 13 sept 2024

za 14 sept 2024

wo 16 okt 2024

do 14 nov 2024

vr 15 nov 2024

za 16 nov 2024

di 14 jan 2025

Dag Boeren rondom Natura2000

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Twickel-koplopermiddag

Twickel-koplopermiddag

Twickel-koplopermiddag

Twickel-koplopermiddag

Open Dag

Inloopmiddag

Dag Boeren rondom Natura2000

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Inloopmiddag

Inloopochtend

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Dag Boeren rondom Natura2000

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Workshopoverzicht

do 4 juli 2024

vr 5 juli 2024

di 16 juli 2024

wo 17 juli 2024

do 1 aug 2024

vr 2 aug 2024

vr 6 sept 2024

do 12 sept 2024

vr 13 sept 2024

za 14 sept 2024

wo 16 okt 2024

do 14 nov 2024

vr 15 nov 2024

za 16 nov 2024

di 14 jan 2025

Dag Boeren rondom Natura2000

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Twickel-koplopermiddag

Twickel-koplopermiddag

Twickel-koplopermiddag

Twickel-koplopermiddag

Open Dag

Inloopmiddag

Dag Boeren rondom Natura2000

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Inloopmiddag

Inloopochtend

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Dag Boeren rondom Natura2000

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Het project loopt tot april 2025, en we zetten daarbij in op de volgende onderdelen:
 • Agrarischedoelgroeptoer!
 • We komen bij je langs met ons verhaal
 • Een lezing of een gastles op maat
 • Bij studiegroep of AOC
 • Dag Boeren rondom Natura 2000
 • Dag Duurzaam Agrarisch ondernemen
 • Inloopochtend of – middag of Open Dag
 • Toekomstperspectief en verdienvermogen
 • Via onze website met een blog
 • Ook te volgen via sociale media
 • Handig voor actuele ontwikkelingen
 • Dag Boeren rondom Natura 2000
 • Dag Duurzaam Agrarisch ondernemen
 • Inloopochtend of – middag of Open Dag
 • Toekomstperspectief en verdienvermogen
 • Agrarischedoelgroeptoer!
 • We komen bij je langs met ons verhaal
 • Een lezing of een gastles op maat
 • Bij studiegroep of AOC
 • Via onze website met een blog
 • Ook te volgen via sociale media
 • Handig voor actuele ontwikkelingen

Voorlichting en demonstratie op ons erf

Wat verandert er voor je bedrijf, maar ook voor jou als ondernemer, als je omschakelt naar een meer duurzame bedrijfsvoering? Waar ligt je toekomstperspectief en waar je verdienvermogen?
In 4 verschillende modules, van halve of hele dagen, meerdere momenten per jaar, komen dit soort vragen aan de orde. Modules met een vast thema, maar met de mogelijkheid gewenste onderwerpen in te passen.

de Bunte stal

Bord inrit Geurdsweg

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het workshop-overzicht rechts bovenaan de pagina
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.

Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.

Ik wil mij graag inschrijven voor de Open Dag voor Agrariërs

Inloopochtend/-middag

Voor wie: Iedere boer of boerin die meer wil weten over natuurinclusieve landbouw en/of zelf een specifiek onderwerp heeft waar hij/zij meer over wil weten.
Wanneer: Zie datum op het workshop-overzicht rechts bovenaan de pagina
Tijden: Inloopochtend van 09:00 tot 12:00 uur, Inloopmiddag van 13:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten, zelfs van de koffie/thee + biskwietje ;-)

Wat brengt het je? Aan het eind van de sessie heb je scherper in beeld waarin jij als boer(-in) wel of geen aanknopingspunten ziet met natuurinclusieve landbouw.
We laten zien door welke bril je kunt kijken om ontwikkelruimte voor je eigen bedrijf en omgeving te ontdekken.
Als groep krijg je toelichting op onze wijze van boeren en ondernemen en wat natuurinclusieve landbouw ons brengt.
Wat doen we op en met de grond en waarom? Wat levert de grond op en wat zijn onze uitgangspunten? Daarnaast gaan we in op de valkuilen en behandelen we de onderwerpen die jullie als deelnemers van tevoren hebben ingebracht.
Niet alleen passief achterover leunend informatie aanhoren, maar zeker ook interactief en met elkaar in gesprek.

Ik wil mij graag inschrijven voor de inloopochtend/-middag

Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Voor wie: Agrariërs die dieper willen ingaan op de toepassing van duurzame landbouw in de eigen bedrijfsvoering
Wanneer: Zie datum op het workshop-overzicht rechts bovenaan de pagina
Tijden: van 09:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: max. 20 personen
Kosten: € 15,- excl. btw voor de lunch, het LNV betaalt de rest, incl. uitgebreide koffie/thee

Wat brengt het je? Na deze dag kun je breder kijken naar wat de betekenis van het begrip ‘Duurzaam ondernemen’ voor jouw bedrijf kan zijn en of je mogelijkheden ziet. “Duurzaam agrarisch ondernemen” wordt uitgebreid gefileerd en met voorbeelden uit onze bedrijfsvoering toegelicht. Daarin nemen we de maatschappelijke wensen mee en de eisen vanuit de verschillende overheden. Ook kijken we naar de toepassing van de GLB-condities & eco-systeemdiensten, maar ook naar de mogelijkheden van Agrarisch Natuurbeheer of groen-blauwe diensten.
Hoe kun je samenwerken met de verschillende overheden en terreinbeherende organisaties en welke partners in het landelijk gebied van belang zijn voor jou en je bedrijf?
We maken de bedrijfseconomische vertaalslag en kijken hoe je richting kunt geven aan de ontwikkeling van je eigen bedrijf, waarbij je de maatschappelijke wensen (en misschien wel eisen) integreert in je bedrijfsontwikkeling.

Ik wil mij graag inschrijven voor de Dag Duurzaam Agrarisch Ondernemen

Dag Boeren rondom Natura 2000

Voor wie: Agrariërs die met hun bedrijf tegen een Natura 2000-gebied liggen en fors willen of moeten extensiveren
Wanneer: Zie datum op het workshop-overzicht rechts bovenaan de pagina
Tijden: van 09:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: max. 20 personen
Kosten: € 15,- excl. btw voor de lunch, het LNV betaalt de rest, incl. uitgebreide koffie/thee

Wat brengt het je? Na deze dag heb je een beter idee hoe je stappen kunt zetten naar een extensieve bedrijfsvoering met voldoende rendement. We zullen inzichtelijk maken waarin de beperkingen van een Natura 2000-gebied daadwerkelijk begrenzend werken of juist ook gebruikt kunnen worden. Er zal ingegaan worden op de opgave die de verschillende overheden en terreinbeheerders in dit gebied hebben en hoe jij als boer juist een positieve rol kunt spelen, waarin niet alleen voor hen, maar ook voor jou en je bedrijfsvoering een voordeel ligt. Bovendien gaan we in op hoe langlopende afspraken vastgelegd kunnen worden, zodat langetermijnperspectief ontstaat voor je boerenbedrijf.

Zowel in praktijkvoorbeelden, discussie met elkaar als in een rondje over bedrijf en gronden laten we voorbeelden zien hoe wij in dat spanningsveld omgaan met alle zekerheden en onzekerheden.
Er zijn veel belanghebbenden die allemaal hun eigen doelen nastreven, die invloed hebben op jouw erf. We willen je laten zien hoe je voorkomt dat anderen hun doelen realiseren maar jouw bedrijf geen toekomstperspectief meer heeft, terwijl je wel de ruimte geeft voor de maatschappelijk gewenste natuurontwikkeling.
Heel praktisch: wat kun je nog produceren als je hele bedrijf (voor je gevoel) op slot gaat, je extensief moet boeren met natte grond. Ben je nog boer of een veredelde natuurbeheerder en maakt dat wat uit?
We hebben ervaring. We hebben cijfers. En we kunnen een schets maken van wat mogelijk is. Daarbij kunnen we ook laten zien wat het nog meer oplevert: dat natuur ontwikkelen en behouden ook een gewènst resultaat kan zijn dat bijdraagt aan voldoening in je werk en je kan uitdagen in je vakmanschap en ondernemerschap.

Ik wil mij graag inschrijven voor deze Dag Boeren rondom Natura 2000

Voorlichting elders / op locatie

Niet alleen op eigen erf, maar ook daarbuiten:
Landerije de Bunte gaat ook op agrarischedoelgroeptoer!
Dat kan zijn voor een lezing bij agrarische studiegroepen.
Of gastlessen verzorgen op Agrarische Opleidings Centra.
Een avondje bij de Katholieke Plattelands Jongeren.
U zegt het maar: ons verhaal in ruil voor een warm welkom en een reiskostenvergoeding. LNV betaalt de rest.

Informatievoorziening via de digitale weg

Uiteraard maken we gebruik van digitale media om ontwikkelingen op ons bedrijf en kennis die we in huis hebben te delen. We verwijzen naar actuele ontwikkelingen, maar laten ook met een simpel fotootje of filmpje zien wat in de dagelijkse praktijk onze aandacht trekt.

Onze website proberen we goed bij te houden en zo af en toe op te frissen met een (on)regelmatig blog.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.