Distelgraan

DISTELGRAAN

Onder de rook van Twence, afvalverwerker in Hengelo/Enschede, hemelsbreed 3 kilometer van Landerije de Bunte, pachten wij grond.
Twence wil graag dat haar gronden op duurzame wijze gebruikt worden, wil dit ook naar de omgeving zichtbaar maken en onze bedrijfsopzet paste daar goed bij.
In eerste aanleg zouden we, gefaseerd uitbreidend, naar 12,5 hectare gaan, waarbij we de grond overnamen nadat een buxusbollenkweker er jaren had gezeten. De organische stof was laag en bodemleven verdwenen. Een aantal jaren hebben we daar graan en groenbemester kunnen verbouwen met acceptabele opbrengsten. Helaas is onze uitbreiding nooit opgeschaald tot 12,5 ha: er kwam een veld van 17,5 ha zonnepanelen.
Wij hielden maar 6,5 ha over en we gingen door met ons bouwplan.
Maar als je biologisch graan wilt verbouwen, terwijl het zonnepanelenveld en de nieuwe houtwal daaromheen binnen een jaar vol staan met bloeiende en pluizende akkerdistel, is het einde zoek. Op een groot deel van de akker had combinen zelfs geen zin en de opbrengst was deplorabel. Een harde, kostbare leerschool.

Nu staat er een gras/klavermengsel.
De distel heeft minder vestigingsmogelijkheden, wordt zo nodig tijdig afgemaaid, en bovendien levert het gras/klavermengsel positieve effecten op organischstofgehalte en bodemleven.
Waar het graan dan niet meer wuivend op de akker staat, deint het nu van de hommels en vlinders en beginnen langzaamaan de wormen de aarde weer om te woelen. Uiteraard hebben de mollen dit ook ontdekt…..

 

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.