Een bedrijfsplan

EEN BEDRIJFSPLAN

In 2004, na 2 jaar onzeker antikraak-wonen (met 90 lammeren, en 1 maand opzegtermijn), was er eindelijk de mogelijkheid om ideeën over wonen en werken concreter te maken: een bedrijfsplan, gegoten in de vorm van een tijdschrift.

De omslag zou er nu misschien anders uitzien, ‘Erve’ werd ‘Landerije’, maar in essentie is het bedrijf geworden zoals het in het plan omschreven werd.
De accenten en activiteiten varieerden, maar de kernwaarden zijn in al die jaren onveranderd gebleven.
“Bewust boeren”, en dat betekende jarenlang vooràl: bouwen aan de basis. Herinrichting van de gronden, opschonen van oude watergangen, nieuwe duikers leggen of oude schoonmaken, achterstallig houtwalonderhoud wegwerken. Ph weer op peil brengen, afrastering in orde maken. Ongeschikte stallen aanpassen, derdehandsmachines inwisselen voor tweedehands.
Onderwijl “land, dier en mens in een natuurlijk evenwicht” brengen viel nog lang niet altijd mee. Doen zoals altijd, doen zoals iedereen,  is vaak gemakkelijker, goedkoper en soms verleidelijk. Gewenste ontwikkelingen die geremd worden door een eeuwig tekort aan tijd, middelen en medewerking maken het soms moeilijk te genieten van die ree in de avondschemering.
“Behoud en ontwikkeling, gericht op de toekomst”, stond er. Behouden, niet door behoudend te zijn en vast te houden aan het oude, maar juist door nieuwe richtingen te kiezen. Ontwikkelen, niet door volgas vooruit te vliegen, maar juist door de verdiensten van het verleden te wegen en waarderen en als vertrekpunt te gebruiken.

Nu terugkijkend hebben we de juiste stappen genomen.
We hebben onze visie kunnen omzetten in plannen, die leidend zijn geweest als er keuzes gemaakt moesten worden. En natuurlijk hebben we de plannen wel eens verwenst, gedacht dat het slechts een onrendabele utopie was, een visie die veel te vroeg kwam. De realiteit van het overheidsbeleid heeft ons eindelijk bijgebeend: kringlooplandbouw past inmiddels ook in hun plan .

Ons plan staat nog steeds in een actuele ordner op kantoor.
Een groot deel van de tekst is nog altijd actueel, 90% van het plan is gerealiseerd.
Het was geen dwangbuis van heilig-moeten, wel een toetssteen om basis en doel te blijven zien, waar nodig bij te sturen en soms ook gewoon even los te laten tot een volgende stap zich aandiende.
Anno 2022 wordt die volgende stap gemarkeerd met een nieuw logo en nieuwe plannen.

 

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.