Het oude erf

HET OUDE ERF

Oude schuren zonder toekomstperspectief, een erf mèt puin en asbest en zònder hemelwaterafvoer, geen ruimte voor stro- of mestopslag, en een ongunstig gesitueerd bouwblok – dan loop je niet fluitend op frisse schoenen over het erf.

Sinds mei 2003 woonden we er al en hadden niet de mogelijkheid om te investeren.
De eerste 2 jaar niet, omdat op antikraakbasis ons perspectief slechts 1 maand ver reikte. Toen op 22 juli 2005 het pachtcontract werd getekend, was er nog steeds geen perspectief voor de langere termijn. Ontwikkelideeën genoeg, maar richting onbekend omdat we iets aan het uitwerken waren met veel partijen, veel (semi)overheidspartijen. Uiteindelijk duurde het nog 3 jaar voordat we met hen het contract Boeren voor Natuur konden tekenen.

Jarenlang hebben we op dit erf vieze voeten gehaald: anderen waren eerst aan zet.
Erfsanering moest gebeuren door de Provincie, dus hou maar rekening met minimaal een jaar. Schuren slopen door Twickel, gekoppeld aan rood-voor-rood, dus doe nog maar een jaar. Aanpassen van het bouwblok, nieuwe vergunningen aanvragen – de jaren vervliegen, de modderschoenen bleven.
Het feit dat we het ‘anders’ gingen doen (gesloten kringloop, waterberging, grondwaterstandverhoging, ontvangst van groepen) was aanleiding voor bezwaren op werkelijk èlke vergunningsaanvraag. Meerdere keren zaten we bij de Commissie Bezwaarschriften, de bestuursrechter en de Raad van State in Den Haag en elke keer konden we uiteindelijk verder, maar waren we wel weer jaren kwijt.
Wat een verloren energie en verspilling van tijd.

Eindelijk konden we het erf inrichten zoals gewenst.
Voldoende stalruimte om alle dieren in de winter bij slecht weer een goed onderdak te bieden. Eindelijk alle machines onder dak en een droge opslag voor stro en graan. Ruimte voor opslag van kuilvoer in balen en 2 rijkuilen, een ruime mestplaat voor opslag van vaste mest en compostering van reststromen uit ons plangebied.
Bovendien een inrichting met logische logistieke lijnen, korte loopafstanden, efficiënt gebruik van ruimte en landschappelijk ingepast, met een verhard erf.

Zo is de volgende foto gemaakt in mei 2013, een hoogstamboomgaard in plaats van een varkensstal, de Hooizolder verbouwd voor ontvangst van groepen, nieuwe beuken- en meidoornhagen en een erf waar je met elk paar schoenen gerust uit je auto kunt stappen.

 

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.