Hooizolder

Tot 2005 was de hooizolder ook echt een hooizolder: er lag hooi opgeslagen, er stonden 2 voersilo’s, een takel achter de luiken en je keek zo tegen de dakpannen aan.

Dat is inmiddels ietwat veranderd.
Er werd toestemming gegeven en vergunning verleend om te verbouwen naar een ontvangstruimte waar we het verhaal achter onze agrarische bedrijfsvoering vertellen kunnen.

Wat we bieden, is een behaaglijke, sfeervolle ruimte mèt presentatie.
Presentaties beslaan een ruim spectrum – van bedrijfskunde tot kringlooplandbouw – en kunnen op zichzelf staan en dag(deel)vullend zijn, of deel uitmaken van een groter geheel van presentaties of overleg, ook met en door anderen.
Het gaat niet om navelstaren op eigen ervaringen, maar om de eigen postzegel te ontstijgen met een bredere blik op ontwikkelingen en kennis m.b.t. natuur en landbouw en discussies hoe beleid en praktijk zich naar elkaar vertalen. Of niet.

Uiteraard is er niet alleen voer voor de geest: met een goedverzorgd koffie-/theemoment breken we de ochtend of middag. En als je hier de hele dag vertoeft, krijg je een heel fatsoenlijke lunch.
Basale overweging hierbij is, in tal van opzichten, duurzaamheid.
Duurzaam omgaan met elkaar – dus we proberen een evenwicht te zoeken tussen ‘werk’ en ontspanning: niet even snel ‘graai-en snaaivoer’ tijdens een gehaaste bezichtiging op het erf, maar de informele rust van een koffiemoment of lunch aan tafel met elkaar.
Duurzaam omgaan met grondstoffen – dus zo efficiënt mogelijk inkopen, voor mensen die daadwèrkelijk komen, waar mogelijk uiteraard seizoengerelateerd en liefst uit eigen tuin. We hebben niet 7 dagen in de week gasten, dus de niet-geconsumeerde gebakjes belanden op een wrange, luxe 1e wereld-afvalberg.
Tijdig aan-/afmelden wordt daarom erg gewaardeerd!

Gezien de kwaliteit van koffiemoment of lunch kiezen we ervoor om niet nóg meer eetmomenten te faciliteren: ons gemiddelde publiek is weldoorvoed genoeg om het totaan een volgende hoofdmaaltijd uit te zingen zonder extra hapjes of vrijdagmiddagborrels ;-)
Vergunningtechnisch en praktisch zijn er bovendien grenzen aan onze middelen, mogelijkheden en bemensing.
We doen liever een páár dingen goed dan veel dingen matig.

In concreto vertaalt zich dit als volgt:
• Ochtend of middag met koffie/thee+gebak : max. 21 aanwezigen
• Dag met lunch : max. 18 aanwezigen
• Geen alcoholische consumpties
• Verzorging en keuze van eten & drinken door ons
• Beamer en audio aanwezig
• Tijdig melden van aantal aanwezigen en afmeldingen

Om verwarring te voorkomen:
We zijn dus géén vergaderlocatie waar je een zaaltje-met-accessoires huurt.
We zijn ook géén horecagelegenheid met eten en drinken op bestelling.

Je bent voor ons een welkome gast, voor wie we ons graag persoonlijk inspannen om een goedvoorbereid verhaal te vertellen, met eigen gebak of smakelijke lunch als pauzemoment.
Neem gerust contact op, als je denkt dat we wat voor je kunnen betekenen!

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.