Kennismiddag 29 augustus 2023

Vanuit het Collectief Midden Overijssel wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de herkenning van ontwikkelfases van kruidenrijk grasland en om te leren hoe je succesvol kruidenrijk grasland ontwikkelt. Dit is vooral van belang voor de ANLb-pakketten die grondgebruikers kunnen afsluiten voor de verhoging van de biodiversiteit.
Dat thema combineert goed met de doelen van Landerije de Bunte.
Dus hebben we de handen ineen geslagen en op 29 augustus een kennisbijeenkomst Ontwikkeling Kruidenrijk/Botanisch Grasland georganiseerd op onze Hooizolder.

Rob Geerts van de WUR (Wageningen University &Research) heeft namens het Collectief uitgebreid verteld over de ontwikkelfases van kruidenrijk grasland in het licht van de ANLb-doelen.
Vanuit Landerije de Bunte hebben wij onze praktijkervaring gedeeld met een andere manier van graslandbeheer. Wij gaan extensiever om met onze gronden. Doordat we niet gaan voor maximale opbrengst en juist ook kruiden bewust inzetten, zijn onze gronden per definitie kruidenrijker dan de gemiddelde weides in Nederland.

Na de theorie, de koffie en het gebak was een rondje door het land illustratief. Met z’n 22-en plantjes kijken :-)

Allerlei kruiden voor verschillende doelen.
We maken gebruik van vlinderbloemigen als witte klaver, rode klaver, rolklaver, Alexandrijnse klaver e.a. Deze planten creëren meer stikstof in de bodem, waardoor de mineralisatie wordt aangejaagd en we meer eiwit in het gewas krijgen, zònder dat we extra mest of kunstmest moeten gaan gebruiken. Als je rondkijkt, zie je hoeveel vlinders, bijen en andere insecten deze planten bezoeken: we dragen zichtbaar bij aan de biodiversiteit.
Daarnaast gebruiken we cichorei voor o.a. haar diepere doorworteling, waardoor ze minder droogtegevoelig is. Maar ook omdat deze plant in staat is om meer mineralen uit de bodem te ontsluiten en beschikbaar te maken voor de bodem en onze dieren.
Verder bevat cichorei inuline. Deze stof zorgt voor een filmlaagje op de darmwand van dieren, waardoor maagdarmwormen zich minder goed kunnen hechten. Een enorm positieve bijdrage: minder wormen, minder last van wormen, minder noodzaak om te ontwormen (en dus ook geen arbeid en ook geen kosten), minder kans op resistentie tegen wormmiddelen, minder groeiachterstand, minder residu in de bodem en dus behoud van bodemleven en schimmels. En gewoon een gezondere veestapel, dus een tevreden boer en boerin

En dan komen we ook de smalle weegbree tegen, duizendblad, pimpernel en karwij. Naast uiteraard ook de ridderzuring, akkerdistel, grote zegge, paardenbloem, speenkruid, timothee – er is zo veel te zien voorbij de grassprieten. Het is een andere manier van kijken naar wat gewenst en ongewenst is, kruid of onkruid.
Hopelijk hebben onze gasten hier iets van mee kunnen nemen.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.