Lammertijd

Het is weer losgebarsten op het erf: de lammertijd!
In de afgelopen weken was de focus enkel en exclusief gericht op de schapen.

Planning was om de eerste lammeren te krijgen op 17 maart en de laatste uiterlijk 14 april.
Niet omdat het dan lente is, zoals mensen soms denken. Maar simpelweg omdat dan 147 dagen voorbij zijn na de dekking door de ram. Als er een grote koppel ooien bij de ram gaat (in groepen van 30-35 per ram), kun je er echt de klok op gelijk zetten dat 147 dagen na de eerste dekdag lammeren geboren worden.  En omdat de ram maar 3 weken bij de dames gelopen heeft, is de einddatum ook prima uit te rekenen.

Een goede basisgezondheid, sterke poten en klauwen en rust in de weides zorgen voor een solide startsituatie.
Een dekrijpe conditie (niet te vet, ook niet te mager) krijgen de ooien door hen op tijd de juiste weides te geven. Daar hebben ze altijd de beschikking over vitamines en mineralen, waar naar behoefte van gegeten kan worden. In de laatste weken vóór de dekkerij staan ze in beter (bij voorkeur kruidenrijk)gras dan daarvoor. Dit heeft een positieve invloed op de eisprong.
Om de bronst van de ooien te synchroniseren en de eisprong te stimuleren lopen in de laatste 30 dagen voor de dekperiode steriele rammen in de koppel.
We laten de natuur haar werk doen  – daar komen geen hormonen uit een potje aan te pas.

Lammertijd en eenzijdige focus betekent óók dat allerlei vergaderingen en afspraken niet doorgaan. Mail laat ik rustig aan me voorbijgaan, ik voel de vrijheid de telefoon niet op te nemen – men weet dat ik in de lammertijd zit.
Hoewel ik elke dag van 7 uur in de ochtend tot 12 uur ’s nachts veel in de stal te vinden ben, voelt het op de een of andere manier ook ‘ontspannen’. Geen oneindige overleggen, belangenafwegingen en politieke sensitiviteit. Geen workshops, geen groepen met goede verhalen, geen zorg voor koffie en gebak.
Gewoon lekker de radio aan of een podcast, kijken naar schapen en lammeren en zorgen dat elke geboorte zo soepel mogelijk verloopt en moeder en lammeren elkaar goed vinden. Controleren, voeren, stro strooien in de stal, dieradministratie,opruimen, water geven en flesjes melk.

In een paar weken tijd vult de stal zich met een paar honderd lammeren.
De lammertijd, een belangrijke basis van ons bedrijf.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.