Mijmeringen

Dat deze foto gemaakt is staat me niet meer voor de geest, het moment en het gevoel echter wel.
Zo gaat dat soms met momenten. Het was in het jaar dat alle plannen in de finale fase zaten. Het leek er op dat we alle partijen en (semi-)overheden, van lokaal tot Europees, mee konden krijgen, de financiering rond zou komen en dat het plan voor een kringloopbedrijf nieuwe stijl helemaal uitgevoerd kon worden.
Er zou een uitbreiding van grond plaats vinden van 18 naar 42 ha. Het erf zou gesaneerd worden, stallen eraf, bouwblok om, nieuwe stallen, schuren, voeropslag en mestopslag, en overal fatsoenlijke verharding. Het bedrijf zou klaar zijn voor de toekomst met de blik op 30 jaar, met zekerheden voor 30 jaar. Passend bij de maatschappelijke trend, door bewust natuurlijk te gaan boeren. Vanuit niets een boerderij opbouwen met respect voor natuur, landschap en biodiversiteit.

Tot die tijd deden we alles met allerlei oude en tweedehands spullen en maakten we van 2 keer niks 1 keer iets. Afvalhout voor de voerbakken en geduldig zittend op een oude watertank wachten tot de waterkuipen gevuld waren.Uiteraard wist ik toen dat dat wat komen zou niet eenvoudig zou worden. Ik wist dat het geen geplaveide weg zou zijn. Maar dat leek eerder een uitdaging dan een hindernis, en visie en passie een gids op dat onbekende pad.

Gedurende het traject dat kwam, heb ik me wel eens afgevraagd waar ik in hemelsnaam mee bezig was. Vastgelopen in de bureaucratie van samenwerkende overheden, getraineerde vergunningsaanvragen door mensen die wilden dwarsliggen en het te lage rendement in de agrarische sector, waardoor een fatsoenlijke boterham vaak niet eens mogelijk was. En toch, mijn kinderen zijn groot gegroeid en de zoon daar naast mij studeert nu en is een kop groter dan ik.

Nu staat dat bedrijf, dat ik voor ogen had, er en zijn we door het ministerie geselecteerd als 1 van de 24 demonstratiebedrijven Natuurinclusieve Landbouw in Nederland. Op dat moment is dus de juiste weg ingeslagen. Alle moeite was niet voor niets en daar ben ik best wel trots op.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.