Hieronder tref je heel beknopt de kernpunten van het Ontwikkeltraject Toekomstbestendig Landbouwbedrijf. Het geeft een snelle blik op het wie, wat, waar, wanneer en wat-kost-dat.

Uiteraard wil je méér weten … En dat vind je daaronder, in een uitgebreidere toelichting: meer tekst, meer inhoud. Ook kun je daar zowel de compacte als de uitgebreidere informatie downloaden.

Voor wie?
Voor alle boeren, boerinnen, agrarisch ondernemers & opvolgers die met voldoende kennis nieuwe wegen in willen slaan.
Voor wie ziet dat een duurzame bedrijfsvoering noodzaak is, maar onafhankelijk willen bepalen welke toekomst past en welke niet.
Voor iedere ondernemer die op dit moment meer vragen dan antwoorden heeft en dat graag andersom ziet.

Beantwoord samen met ons in 10 maanden deze 4 kernvragen:

WAT WIL JE? Wie ben jij en wat drijft jou als mens en als ondernemer? Hoe wil je dat vertalen in jouw eigen bedrijf en hoe wil je daar een verdienmodel van maken? Onder welke voorwaarden kan dat wel of niet?
WAT KUN JE? Hoe is je bedrijf nu ingericht en kan en moet het anders? Heb je de juiste kennis, landbouwgrond en vaardigheden? Waar zou je wat aan willen veranderen en hoe kun je dat dan doen? Hoe financier je dat en waar betaal je alle rekeningen van?
WAT MOET JE? Wat moet je van de maatschappij, de overheid en de ketenpartijen? Hoe bepaal jij je eigen perspectief, los van wat anderen willen? Hoe hou je koers op je eigen lijn zonder in de wielen gereden te worden door andere partijen?
WAT MAG JE? Welke ruimte krijg je als opvolger of maat en binnen welke onuitgesproken regels moet je opereren? Wat vindt je omgeving van jou en krijg je je leefomgeving en netwerk mee in je plannen en ideeën?

Ons netwerk en onze ervaring voor jou beschikbaar
Wil je meer weten over Agroforestry of verbouw van eiwitgewassen? Dan gaan we kijken en luisteren in de praktijk. Over bodemontwikkeling of schimmelnetwerken, dan gaan we naar praktijkvoorbeelden toe. Van akkerbouw tot zuivelverwerking en van tomatenteelt tot voedselhaag, we weten de weg en kunnen de juiste kennis ontsluiten. Onder de noemer “Groeien naar Morgen” stellen de demonstratiebedrijven Duurzame Landbouw in Nederland, waarbij wij zijn aangesloten, kennis beschikbaar op allerlei gebied.
Na meer dan 20 jaar kringlooplandbouw en agrarisch natuurbeheer hebben we praktische kennis, ervaring en cijfers in huis die we aanbieden. Maar ook bij het ministerie van LNV, terreinbeherende organisaties, advies- en kennisorganisaties en financieringsinstellingen weten we de weg en kunnen we die kennis ophalen die jullie nodig hebben.
In principe bieden we dus ons netwerk aan, maak er gebruik van!

Complex vraagstuk vraagt ontwikkeltijd
In een boerenbedrijf kun je niet zomaar één ding veranderen: het is een complex systeem waarin alles op elkaar is afgestemd. Veranderen is per definitie complex en vraagt tijd. Tijd om te ontdekken en te leren, tijd om te laten bezinken en keuzes te maken en tijd om alle kennis en wensen te vertalen in plannen. Vandaar een traject van 10 maanden waarin we 7 groepsbijeenkomsten plannen, want een enkel goed gesprek met een kop koffie is niet genoeg. Voorafgaand aan het hele traject hebben we wel een 1-op-1 gesprek om je doel en inzet zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
Elke 6 weken is er 1 dag waarin we elkaar als groep treffen. Tussendoor werk je je opdrachten uit en maak je de vertaalslag van wat we gezien en besproken hebben naar je eigen bedrijf in wenselijkheid, toepasbaarheid en financiële haalbaarheid.
Je uitkomst en ideeën bespreken we en als groep vullen we elkaar aan. Samen kijken naar wat is uitgewerkt en waarom keuzes gemaakt worden. Als groep kun je elkaar sterker maken en bevragen.
Luchtfietsen heeft niemand wat aan, dus zorgen wij voor focus en samenhang en stellen kritische vragen waar nodig.

Op pad met jullie wensen en ideeën
Per groepstraject werken we met 6 tot 7 bedrijven (met max. 2 personen per bedrijf) en met elkaar bepalen we de onderwerpen. In eerste instantie inventariseren we in de 1-op-1 gesprekken wat je persé wilt zien en wat achterwege mag blijven. Aangevuld met wat op de groepsdagen naar voren komt, bundelen wij het tot één geheel. Daardoor is het traject effectief en past het bij jullie allemaal.
Het is jullie bedrijf en jullie toekomst. Ons doel is om onze agrarische, bedrijfskundige en -economische kennis in te zetten in jullie voordeel.

Onze achtergrond ten dienste van jou
Met Landerije de Bunte hebben wij een agrarisch bedrijf waarmee we de aankomende 15 jaar zeker verder kunnen. Het past bij ons als mens, bij onze omgeving en onze grond.
Nieuwe overheidsmaatregelen treffen ons beperkt (of niet) en door de maatschappij worden we, ook financieel, gewaardeerd. Onze weg heeft veel tijd en energie gekost. Door vallen en opstaan zijn we verder gekomen en van onze fouten hebben we geleerd. Die ervaringen willen we met jullie delen voor een kortere weg met minder fouten. Natuurlijk staan we niet stil en ontwikkelen we ook nu nog ons bedrijf, maar de basis van ons landbouwbedrijf ligt stevig. Wij maken keuzes omdat we dat willen, niet omdat dat afgedwongen wordt.
Ontwikkel jouw vrijheid in ondernemerschap! Dat bieden we in dit traject, aan iedereen die dat wil. Gebruik onze kennis en ervaring in jullie voordeel.

Wat bieden we 
Landerije de Bunte wordt gedragen door Corney Niemeijer en Gerarda van Merkerk: wij regelen dit traject, de planning en de kennis.
Als bedrijfskundige en boer, vanuit eigen kennis en brede praktijkervaring van 25 jaar, geven we jullie de feedback die je nodig hebt om je eigen plan te ontwikkelen. We zijn bereikbaar voor een terugkoppeling of aanvullende vragen.
Het is niet zo dat wij in dit ontwikkeltraject een totaal bedrijfsplan met alle bedrijfseconomische cijfers voor jullie opstellen – dat moeten jullie zelf doen. Maar we weten wel de wegen te vinden om dat voor elkaar te krijgen.
Laten we het zo noemen: wij dragen mogelijke oplossingen aan, zonder eigen belang en jullie maken je eigen keuze en leren van ons en van elkaar.
We vragen ook van jullie kant inzet en betrokkenheid.

Meld je aan
Hoe nu verder? Meld je aan via het contactformulier op onze website. Geef daarbij aan wie je bent met alle contactgegevens, wat voor bedrijf je nu hebt en welk doel je nastreeft bij deelname aan dit ontwikkeltraject. Wij starten om te beginnen maximaal 2 groepen op. Op basis van de aanmeldingen proberen we de verschillende mensen en doelen zo goed mogelijk te laten aansluiten. Een planning van exacte data maken we in overleg met de groep, zodat het in ieders agenda past. Voorafgaand aan de start hebben we met iedereen een persoonlijk gesprek om doel en inzet zo goed mogelijk in beeld te hebben.

Download compacte info
Download uitgebreide info

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.