Overvloed

Overvloed: “het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets”, volgens het woordenboek.
Dat is zonder meer van toepassing op onze hoeveelheid kuilvoer dit jaar.
De kuil is 32 meter lang in plaats van 24 en 80 centimeter hoger dan de normale 1,2 meter. Het gras schoot zo snel de hoogte in, dat we op Hemelvaartsdag de maaier hebben aangekoppeld, geschud, geharkt en een paar dagen later laten hakselen. Genoeg voer voor de aankomende 2 jaar. En de voornaamste reden van deze overvloed hier, en op veel de andere boerenerven: het water.

Gras is een watergewas. Bij gebrek aan water stagneert de groei, bij voldoende water zet het een groeispurt in. Het is onvoorstelbaar hoeveel effect dat water heeft op die eerste hoeveelheid gras die dit jaar wordt geoogst.
Opvallend genoeg is dat effect er bij ons evenzeer.
Onze bedrijfsvoering is fors anders dan op menig ander erf. Van onze 42 ha grond krijgen alleen de 15 hectare bij huis één keer per jaar 8 ton vaste mest in februari. De andere gronden moet het zonder mest doen – er is gewoon niet meer.

Op een paar kilometer afstand pachten we van Twence dik 6 ha grond, waarop een boomkweker langdurig buxus heeft gekweekt. Bij aanvang in 2016 bleek uit onderzoek het organische stofgehalte extreem laag en was er bijna geen bodemleven meer. Het verbouwen van graan bleek geen succes door omliggende distelvelden (zie ook Wat was er). Daarna hebben we er in 2020 een breed kruidenmengsel ingezaaid waarbij ook veel klaver.
Vaste mest daarheen brengen is vanwege de afstand te kostbaar en bovendien simpelweg niet beschikbaar. Dus die keuze is dan snel en simpel gemaakt. Aanvoeren van mest en kunstmest doen we niet, de grond en het gewas moeten het zelf doen. Op die percelen komt alles uit grond en lucht, en 1 keer per jaar weiden de schapen daar en laten de resten daar achter.

Bij huis is deze keer ook 6 hectare gemaaid van grond met een vergelijkbaar kruidenmengsel, waar wèl elk jaar bemest wordt en waar iets meer geweid wordt dan gemaaid.
Als we kijken naar de opbrengst, doen de verschillende percelen niet veel voor elkaar onder. Van de 6 ha bij huis komen 8 vrachten, van de 6 ha bij Twence komen 6 heel volle vrachten. Voor alle percelen geldt dat de opbrengst overvloedig is. Maar het is ook heel opvallend dat van de percelen bij Twence zònder enige bemesting er zoveel geoogst kan worden.
Met een week of 6 tot 8 zullen we de kuilanalyses maken, die naast elkaar leggen en de bodemmonsters vergelijken.

Kuilvoer Landerije de Bunte

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.