Steeds meer vragen

Bij elke lezing of workshop blijken er steeds weer vragen of opmerkingen te komen die ik nog niet eerder gehoord had. Ieder mens kijkt vanuit zijn eigen referentie, elk bedrijf en elk mens is anders. Er is dan ook geen oplossing die voor alle bedrijven en omstandigheden zal gaan werken. Ook valt op dat als je op het ene vlak een oplossing aandraagt, er weer een volgende vraag naar voren komt.

Afgelopen week tijdens een lezing voor een groep boeren bleek deze verscheidenheid opnieuw.
Een boer die graag meer aan natuurbeheer en grondwaterstandaanpassingen wilde doen, zat in een gebied waar weinig boeren dat zagen zitten. Hij kon dus onmogelijk wat aan de grondwaterstanden veranderen als de rest van de omliggende grondgebruikers daar niets in zagen zitten. Een andere boer zou wel aan weidevogelbeheer willen doen, maar haar grond lag in een gebied dat niet aangewezen was als weidevogelgebied in het ANLb. Een boer op kleigrond kan beter geen walnootbomen planten, een nat perceel is niet geschikt voor luzerne en niet iedereen is geschikt om kaas te maken of een boerderijwinkel te beginnen. En dan heb je ook genoeg boeren, die al die fratsen sowieso eigenlijk niet willen en gewoon willen melken.
Met één lezing of één workshop zijn al die vragen onmogelijk te beantwoorden.

Daarom hebben we het ontwikkeltraject opgezet: om met een kleine groep boeren en met meer tijd wél uitgebreid op zoek te kunnen naar het beste antwoord dat voor een ieder individueel past.
Gewoon onderzoeken welke knelpunten nieuwe vragen oproepen en wat daarop de antwoorden zijn. De tijd nemen om een idee verder uit te werken en door te rekenen en de ruimte hebben om alle voors en tegens op een rij te zetten.
Groot voordeel is dat je elkaar als groep kunt bevragen en kritisch naar elkaars argumenten kijkt en daardoor je eigen idee en beeld weer scherper krijgt.

Misschien komt daar uit dat je op de goede weg bent en helemaal niets hoeft te veranderen. Of dat de ideeën die je had totaal niet passen. Als je de tijd hebt genomen om alles goed in beeld te brengen, weet je dat je je besluit met voldoende argumenten kunt onderbouwen. Ik zie het als een mooie uitdaging om in het nieuwe jaar daaraan mijn bijdrage te leveren. Met mijn kennis en achtergrond vragen te beantwoorden, frisse kanttekeningen te plaatsen en bij te dragen aan een nieuw stappenplan voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.