Wat doen we

We doen heel veel, zoals dat nu eenmaal inherent is aan het boerenleven.
Daarbij doen we het natuurinclusief en is het feit dat iets nieuw of onbekend is, niet per sé een reden om het niet te proberen.
Ook willen we graag onze kennis – ook over wat niet lukte of tegenviel – delen met wie geïnteresseerd is.

Een overzicht van wat we te bieden hebben:

 • Voor boeren en burgers
 • Voor beleidsmakers en bedrijfsleven
 • Bij ons op de Hooizolder of elders
 • Voor iedereen een passend aanbod
de Bunte bedrijfsadvies
 • Erkend stamboek Noord Hollanders
 • Duurzame, gezonde schapen
 • Zelfstandig aflammerend en melkrijk
 • Ooilammeren en fokrammen te koop
de Bunte hooizolder
 • Bedrijfskundige met brede basis
 • Visie op landbouw & natuur
 • Projectmatig en resultaatgericht
 • Frisse blik en positief kritische houding
 • Erkend stamboek Noord Hollanders
 • Duurzame, gezonde schapen
 • Zelfstandig aflammerend en melkrijk
 • Ooilammeren en fokrammen te koop
de Bunte hooizolder
 • Voor boeren en burgers
 • Voor beleidsmakers en bedrijfsleven
 • Bij ons op de Hooizolder of elders
 • Voor iedereen een passend aanbod
de Bunte bedrijfsadvies
 • Bedrijfskundige met brede basis
 • Visie op landbouw & natuur
 • Projectmatig en resultaatgericht
 • Frisse blik en positief kritische houding

Stamboekschapen / primaire landbouw

Stamboek Noord Hollander schapen zijn ons specialisme.Voor andere stamboekfokkers of bedrijven die zoeken naar een gezonde nieuwe veestapel.

Onze schapen:

 • Zijn ingeschreven in het Stamboek Noord Hollanders
 • Zijn duurzame kringloopschapen met een hoge gezondheidsstatus
 • Erkend als zeldzaam huisdier, dus extra vergoeding vanuit het GLB
 • Zwoegervrij en rotkreupelvrij
 • Circa 90% lammert volledig zelfstandig af (en ’s nachts slapen wij dus)
 • In 2022 gemiddeld 2,6 lam per ooi met 175 geboortes (variatie tussen 1 en 5 lammeren, en zelfs 1 keer een 6-ling)
 • Gunnen wij een leeftijd van 8 tot 10 jaar
 • Gedijen goed op karige zandgrond en op klei en veen nog beter

 

Ons aanbod

 • Grote koppel ooilammeren voor de fokkerij, leverbaar eind juni
 • Grote koppel ramlammeren voor de weiderij, leverbaar eind juni
 • Fokrammen voor de stamboekfokkerij of je eigen fokkerij
 • Geen zuiglam, ze mogen eerst in de kudde een leven op de wei hebben
 • En soms hebben we balen voer over, van droog schraal paardenvoer en pensprik voor de koeien tot gras/klaver-mengsel kuilvoer

 

Ben je geïnteresseerd in onze lammeren, fokrammen of voer, neem contact op of laat een bericht achter.

de Bunte schapen

Workshops en lezingen

Op Landerije de Bunte doen we een aantal dingen wat anders dan gemiddeld.
Misschien vanwege onze andere achtergrond, maar ook omdat we zien dat de maatschappij andere eisen stelt dan voorheen en omdat deze andere keuzes beter bij ons passen.

Zo is natuurbeheer en waterberging onderdeel van onze landbouwbedrijfsvoering. Ook zijn we gaan samenwerken met gebiedspartijen en hebben we een verdienmodel ontwikkeld dat langetermijnzekerheid geeft, bedrijfsmatig en financieel.
Er is sinds 2003 veel praktijkkennis opgedaan die we graag willen delen.

De voormalige hooizolder is verbouwd tot een behaaglijke ruimte, met beamer en geluid, waar we mensen ontvangen. Van burgers, boeren en beleidsmakers tot bedrijfsleven (als het maar lekker allitereert).
Uiteraard kan dat op maat, dus voor iedereen een aanbod dat past.

Voor boeren: workshops, lezingen en gastlessen vanuit het Demonstratiebedrijf
Van 2022 tot en met april 2025 bieden we als demonstratiebedrijf verschillende workshops en voorlichting aan waarbij LNV voor boeren bijdraagt in de kosten.
Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende workshops kun je op de pagina Demonstratiebedrijf terecht en je inschrijven.

Voor burgers, beleidsmakers en bedrijfsleven
Of je nu vanuit persoonlijke of professionele interesse meer wilt weten: er is altijd een passend programma te maken dat de vragen die je hebt, beantwoordt.

Na dik 20 jaar hebben we enig idee van het klappen van de zweep, begrijpen we hoe je de verschillende doelen en bedoelingen in elkaar kunt schuiven en kunnen we vertellen uit eigen ervaring, gelardeerd met aansprekende voorbeelden uit onze praktijk.

 • Hoe verandert het boerenbedrijf bij natuurinclusieve landbouw
 • Hoe rijk of arm word je van natuurgericht boeren
 • Welke rol speelt de consument in dit soort transities
 • Hoe kun je als overheid succesvol gebiedsgericht werken
 • Wat moet de boer met stikstof, koolstof en het 7e Nitraatplan
 • Agrarisch Natuurbeheer en biodiversiteitsmeter waarom, wat en hoe
 • In overleg diepgang in onderwerp naar keuze

Daarbij kunnen we een rondgang maken over het erf of een uitgebreidere wandeling over de gronden die we in beheer hebben. En voor wie niets te gek is: we kunnen ook allemaal de hardloopschoenen aantrekken of op de gravelbike stappen en een nog grotere afstand afleggen.

Voor informatie over onze Hooizolder, kun je hier terecht.
Neem gerust contact op voor een aanbod op maat, op onze locatie of elders in het land.

Bedrijfsadvies / projectmanagement

Soms moet er gewoon een klus geklaard, een plan gemaakt of een project gemanaged waar je als organisatie niet zelf de mensen of kennis voor hebt.
Dat soort korte snelle klussen, daar hou ik van.

In het verleden heb ik diverse klussen gedaan,veelal op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, natuurbeheerplan, ontwikkeling natuurgerichte landbouwbedrijven, subsidieaanvragen en inspraakrondes voor inpassingsplannen. Soms word ik gevraagd door bedrijven buiten de landbouw en natuur, voor een frisse blik en een positief kritische houding, zoals in de industrie of gezondheidszorg.

Zo heb ik klussen geklaard voor Alterra, Animal Science Group en Arcadis, maar ook voor de Provincie Overijssel, Gemeente Almelo en Dienst Landelijk Gebied. Daarnaast voor een aantal MKB bedrijven en boeren die ondersteuning nodig hadden op diverse terreinen.
Mijn netwerk ligt voornamelijk in alle actoren in het landelijk gebied, maar via mijn lidmaatschap bij de Lionsclub zorg ik er ook voor om voldoende voeling te houden met andere branches en bedrijfsontwikkelingen.

Belangrijk is wel: de opdracht moet binnen mijn expertise en competentie passen, ik moet tijd beschikbaar hebben (dieren en grond gaan vóór) en ik wil er energie van krijgen. Als ik het niet kan of wil doen, ken ik wel anderen die u verder kunnen helpen.

Neem contact op via het contactformulier, telefoon of mail voor een persoonlijk aanbod.

de Bunte maaien

Open Dag voor Agrariërs

Voor wie: Iedere boerin of boer die wat wil weten over natuurinclusieve landbouw op Landerije de Bunte
Wanneer: Zie datum op het overzicht
Tijden: Open inloop van 10:00 tot 16:00 uur
Aantal deelnemers: Onbeperkt
Kosten: geen, het LNV draagt de kosten

Wat brengt het je? In je eigen tempo en op je eigen moment kun je een globale indruk kunnen krijgen van wat, hoe en waarom wij de dingen doen. Er zullen overzichten zijn van grondanalyses, kuilanalyses en ecologische rapporten over wat de afgelopen 20 jaar heeft gebracht. Daarbij zullen we laten zien hoe onze dieren zich ontwikkelen en welk machinepark past binnen onze bedrijfsvoering. Een gedetailleerde persoonlijke uitleg zal maar beperkt mogelijk zijn binnen een grote groep mensen, maar je krijgt wel een idee wat deelnemen aan onze andere workshops van een dag of dagdeel je kan opleveren.

Uiteraard zijn we zelf aanwezig om globale uitleg te geven. Daarnaast betrekken we de partners waarmee we samenwerken in de open dag en mogelijk zijn zij ook aanwezig om je verder te informeren. Een maand vóór de open dag zal e.e.a. helder uitgewerkt zijn en deelname van partners concreet.
Meld je aan voor de nieuwsbrief , en volg de sociale media, dan mis je niets.